T-55 ENIGMA 1/35

Model – Tamiya.

Barvy – Tamiya.

Doplňky- VoyagerModel.

Patina – AMMO of Mig Jimenez.